Vad är Creative Commons?

När det gäller bilder på nätet, så står det ibland att de kan ha så kallade Creative Commons-licenser. Dessa fyller två syften: För det första att tala om hur andra får använda, bearbeta och sprida ditt verk, utan att behöva be om lov. För det andra är det också ett sätt för dig som vill använda och bearbeta det andra har skapat utan att be om lov.

När du har bestämt att andra ska få använda ditt verk är nästa steg att bestämma på vilket sätt. Det finns nämligen sju CC-lisenser att välja mellan, som bygger på fyra villkor:

Erkännande: Den som använder ditt verk måste ange att du är upphovs­man och göra det på det sätt som du önskar.

Icke-kommersiell: Du tillåter att andra kopierar och sprider ditt verk för alla icke-kommersiella syften. Det betyder att ingen får tjäna pengar på användning av verket.

Inga bearbetningar: Du tillåter att andra kopierar och sprider ditt verk, men bara såsom du skapade det. De som använder verket får inte förändra det.

Dela lika (med samma villkor): Du tillåter att andra bearbetar ditt verk och sprider det vidare, men bara om de i sin tur licensierar sitt bearbetade verk under samma CC-licens som ursprungsverket har.

2 May 2022