Vad är en vektoriserad bild?

För filformat för bilder skiljer man på två huvudgrupper: rastergrafik och vektorgrafik. Raster- eller bitmapgrafiken består av bildpunkter (pixlar) och vektorgrafiken är uppbyggd av punkter med linjer som förbinder dessa. En viktig skillnad är att vektorgrafik kan förstoras obegränsat utan kvalitetsförsämring då enskilda bildpunkter börjar synas, vilket är fallet i rastergrafik. - Wikipedia

Det är skillnader mellan vektorer och pixel-baserade (raster) bilder och det finns en matematisk aspekt över att omvandla bilder till vektorer, samt krävs en särskild programvara för att göra det med. 

Om du förstorar eller zoomar in en rasterbild så ser man snart pixels och artefakter och det gör att det inte går använda den typen av bild om det ska användas för storskaliga projekt.

Vektorer består av matematiska former och linjer som kan expanderas (eller dras ihop) tusentals gånger utan att det uppstår problem. Detta gör vektorgrafik mycket mer flexibel än rastergrafik.

Det finns en process som heter vektorisering som gör att man omvandlar en pixel-baserad bild (ex. JPEG och PNG-filer) till en vektorbaserad version (SVG, EPS, och EMF-filer). 

Vad för bilder kan man göra till vektorer?

Det är inte alla typer av rasterbilder som går att omvandla till vektorer speciellt inte om det är detaljerade foton på djur eller barn som ett exempel. Bilder som utmärks av stark geometri är däremot ideala för detta så som logotyper, tecknade serier, diagram och så vidare. Det går därmed utmärkt att göra en vektoriserad logga. Du kan vekktorisera bilder med hjälp av Adobe Illustrator till exempel. Du som vill göra en logga på bra sätt, du kan vända dig till Logokompaniet.se.

4 Mar 2020